Despre produs

MATRISK este o aplicație software destinată evaluării riscurilor la securitatea fizică.

Analiza riscurilor la securitatea fizică contituie, potrivit legii, documentul de fundamentare a măsurilor de securitate a obiectivelor și, implicit, a planului de pază, a proiectului sistemului de securitate și a procedurilor de securitate aferente unității respective, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 și H.G. nr. 301/2012, modificată și completată prin H.G. nr. 1002/ 2015.

Aplicația MATRISK facilitează efectuarea analizelor de către evaluatorii de risc la securitatea fizică și specialiștii în securitate. Totodată, MATRISK este util în managementul securității fizice a obiectivelor, oferind instrumente pentru cuantificarea și urmărirea riscurilor, mijloacelor de tratare, a măsurilor de securitate și a costurilor induse de implementarea acestora.

MATRISK implementează o metodologie de analiză de risc bazată pe identificarea activelor relevante în organizație din perspectiva riscurilor la securitatea fizică și pe determinarea riscului în baza matricei plauzibilitate-consecințe.Reglementări și normative

 • Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi modificările aduse prin Legea nr.9/2007, Legea 40/2010;

 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • H.G. nr. 1002/23.12.2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • Instrucţiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

 • SR ISO/IEC 31000 Managementul riscului; SR ISO/IEC 31010 Tehnici de analiză a riscului;
1

Avantajele utilizării MATRISK

 

 • Reducerea semnificativă a timpului de lucru prin posibilitatea utilizării șabloanelor predefinite de rapoarte, clonarea analizelor
 • Facilități pentru urmărirea măsurilor propuse și a costurilor
 • Generarea facilă a rapoartelor de evaluare și a documentelor anexe
 • Posibilitatea evaluării riscului atât la nivel de activ, cât și pe zone
 • Managementul unificat al subcontractorilor
 • Posibilitatea asocierii categoriilor și surselor de amenințare pentru fiecare obiectiv analizat
 • Posibilitatea editării chestionarelor de evaluare
 • Posibilitatea lucrului pe obiective individuale sau pe grupuri de obiective

2

Facilitățile oferite de MATRISK

 

 • Modelarea obiectivului și a grupurilor de obiective
 • Analiza de impact a activelor obiectivului
 • Analiza amenințărilor
 • Determinarea nivelelor de risc
 • Analiza măsurilor de securitate fizică
 • Estimarea costurilor aferente măsurilor ce trebuie implementate în obiectiv
 • Generarea raportului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică
 • Completarea grilei de evaluare specifică obiectivului, conform cerințelor legale și modelului de pe site-ul IGPR

3

Documente generate de MATRISK

 

La fiecare evaluare de risc efectuată, MATRISK permite generarea următoarelor documente:

 • Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică
 • Grila de evaluare specifică obiectivului evaluat
 • Documente suport:
  • Registrul de riscuri
  • Lista activelor relevante
  • Criteriile de impact
  • Scala de frecvență
  • Schema de determinare a indicelui de risc la securitatea fizică


MATRISK in viziunea utilizatorilor

Stelian Arion , Director general Secant Security

"Matrisk este un instrument SMART pentru analiza de risc la securitatea fizica – specific, masurabil, realist, relevant, oportun"


Damian Fanica- Danut , Evaluator de risc la securitatea fizica

" Ma numesc Damian Fanica- Danut. Am achizitionat aplicatia MATRISK in decembrie 2015. Am utilizat-o pentru realizarea analizelor de risc la securitate fizica, atat pentru obiective grupate, cat si pentru obiective negrupate. Mie personal, imi este foarte utila din urmatoarele motive:

 • este usor de utilizat;
 • reduce foarte mult timpul de elaborare a unei analize de risc;
 • se pot modifica sabloanele de raport pentru orice obiectiv;
 • genereaza tabele  si grafice in mod ordonat si logic;
 • se poate salva baza de date si muta pe orice calculator;
 • aplicatia poate fi instalata si pe alt calculator si folosi cheia de deblocare;
 • se primesc upgrade-uri in functie de modificarile aplicatiei sau a legislatiei;
 • costul aplicatiei este acceptabil, ceea ce face ca investitia sa fie recuperata in scurt timp"Parteneri si Utilizatori MATRISK
Partener si Utilizator MATRISK Utilizator MATRISK

Utilizator MATRISK Utilizator MATRISK Utilizator MATRISK

Utilizator MATRISK

Utilizator MATRISK Utilizator MATRISK
și alții...